Usuń Photor z Windows 10

Usunąć Photor z Chrome

przewodnik Pozbyć się Photor from Windows XP Znając różne infekcje dll generowane przez Photor System.DirectoryServices.dll 2.0.50727.4016, NlsLexicons081a.dll 6.0.6000.20867, eventcls.dll 5.1.2600.5512, wmiprov.dll 5.1.2600.1106, schannel.dll 6.0.6002.22463, migcore.dll 6.0.6000.16386, odexl32.dll 4.0.6305.0, msvidctl.dll 6.5.2715.3011, NlsLexicons0816.dll 6.0.6000.16386, xmllite.dll 1.2.1009.0, nlsbres.dll 6.1.7601.17514, odpdx32.dll 4.0.5303.1, schannel.dll 0,…